បង្កើតវ៉ិបសាយតម្លៃត្រឹមតែ $20 ដើម្បីងាយស្រួលចាប់យកគោលដៅអតិថិជនអោយចំៗពិតប្រាកដ

R

ជួយការប៊ូសអោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់

អតិថិជនងាយស្រួលរកមើលពត៌មានបានរហ័ស

ការឌីហ្សាញប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងងាយស្រួលប្រើ

អតិថិជនដែលផ្ដោតធ្វើទីផ្សារនៅលើអនឡាញមកបង្កើតវ៉ិបសាយជាមួយយើងដោយសារ៖

Q

មិនដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាជាអតិថិជនពិតប្រាកដ

Q

ប៊ូសមិនចំអតិថិជនដែលចង់ទិញពិតប្រាកដ

Q

អតិថិជនពិបាកក្នុងការស្វែងរកផលិតផល ឬអចលនទ្រព្យ

បង្កើតវ៉ិបសាយថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់យកអតិថិជនឲ្យបានច្រើន មានវ៉ិបសាយនឹងជួយលោកអ្នកដូចជា៖

ជួយការងារទីផ្សារឌីជីថល

ប៊ូសមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយសារជួយស្វែងរកអតិថិជនអោយចំៗ

ជួយជំរុញការលក់

ផ្ដល់ពត៌មានបានរហ័សនិងលំអិតអំពីផលិតផលឬ អចលនទ្រព្យ

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់

ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសំរាប់អ្នកមិនពូកែបច្ចេកវិទ្យាដោយមានអេបជំនួយការគ្រប់គ្រង

ហេតុអ្វីផ្ដោតធ្វើទីផ្សារអនឡាញត្រូវតែមានវ៉ិបសាយ?

យើងយល់ច្បាស់ថាការធ្វើទីផ្សារអនឡាញភាគច្រើនដែលមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យា មិនអាចដំណើរការអាជីវកម្មរយៈពេលវែងបានទេ។ យើងបានជួយក្រុមហ៊ុនចំនួន 100 ឱ្យ ជោគជ័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួចហើយ។ យើងបង្កើតគេហទំព័រដែលអាចជួយទីផ្សារឌីជីថលរបស់អ្នកបង្កើតការលក់កាន់តែច្រើន។

បីជំហ៊ានសាមញ្ញៗដើម្បីទទួលបានការលក់កាន់តែច្រើន

បង្កើតវ៉ិបសាយ

ប្រូម៉ូតវ៉ិបសាយ

ច្រោះអតិថិជន

គម្រូរវ៉ិបសាយដែលអ្នកនឹងទទួលបាន

វ៉ិបសាយសម្រាប់អ្នកលក់អនឡាញ

វ៉ិបសាយអ្នករកសុីអចលនទ្រព្យ

ខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយអ្នក

អូខេ! អ្នកអាចទំនាក់ទំនងខ្ញុំបានគ្រប់ពេលតាមលេខទំនាក់ទំនងខាងក្រោម

ទូរស័ព្វ

023​ 6666 167

អ៊ីមែល

contact@zancart.com

ផែនទីរបស់យើង

ផ្ញើរសារមកកាន់យើងខ្ញុំឥឡូវនេះ

5 + 13 =